همه دسته بندی ها
تاریخی
نمایش
کتاب فیدل کاسترو

کتاب فیدل کاسترو اثر ل . دونکن

55,000 تومان 45,000 تومان
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: ل . دونکن اصالت اثر: رمان تاریخی…
کتاب راهنمای تدریس ریاضیات
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز اصالت اثر: کتاب ریاضیات قدیمی(کلکسیونی) سال چاپ:  1350
کتاب خاطرات همفر

کتاب خاطرات همفر اثر همفر

65,000 تومان 59,000 تومان
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: همفر اصالت اثر: کتاب تاریخی (کلکسیونی) سال…
کتاب فیدل کاسترو در شیلی
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: رولاند لابار اصالت اثر: کتاب تاریخی (کلکسیونی)…
کتاب چین بعد از مائو
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده:  شارل بتلهایم اصالت اثر: کتاب تاریخ جهان…
کتاب تحریم تنباکو در ایران
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده:  نیکی . ر . کدی اصالت اثر:…
خواجه تاجدار
کتاب خواجه تاجدار ترجمه ذبیح الله منصوری دو جلد در یک جلد ...انتشارات امیرکبیر... چاپ اول 1356 چاپ سی و…
تاریخ بیهقی - ابوالفضل بیهقی
تاریخ بیهقی تاریخ ایران در زمان غزنویان جلد 5 الی 10 نشر تهران هیرمند سال 1389 دارای 792 صفحه و…
این کتاب  باارزش در 776 صفحه نوشته پل آمیر و ترجمه ذبیح الله منصوری در دیماه سال ۱۳۵۶ در چاپخانه…
کتاب حمویه اثر حسینقلی مستعان
داستانی از عشق و هجران ....نویسنده حسینعلی مستعان....۸۰۸ صفحه
کتاب لشکرکشی اسکندر به هند اثر حسن پیرنیا
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: حسن پیرنیا (مشیرالدوله) اصالت اثر: کتاب تاریخی…
کتاب اردشیر درازدست تا اردشیر سوم اثر حسن پیرنیا
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: حسن پیرنیا (مشیرالدوله) اصالت اثر: کتاب تاریخی…
کتاب تاریخ مشرق زمین اثر حسن پیرنیا
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: حسن پیرنیا (مشیرالدوله) اصالت اثر: کتاب تاریخی…
کتاب داریوش اول و خشایارشا اثر حسن پیرنیا
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: حسن پیرنیا (مشیرالدوله) اصالت اثر: کتاب تاریخی…
کتاب اسکندر

کتاب اسکندر اثر حسن پیرنیا

45,000 تومان 40,000 تومان
نسخه: چاپ اصلی وضعیت محصول: دست دوم وضعیت صفحات: سالم و تمیز نویسنده: حسن پیرنیا (مشیرالدوله) اصالت اثر: کتاب تاریخی…
کتاب فیدل کاسترو اثر ل . دونکن

کتاب فیدل کاسترو اثر ل . دونکن

55,000 تومان 45,000 تومان
کتاب راهنمای تدریس ریاضیات (پنجم دبستان 1349)

کتاب راهنمای تدریس ریاضیات (پنجم دبستان 1349)

65,000 تومان 59,000 تومان
کتاب خاطرات همفر اثر همفر

کتاب خاطرات همفر اثر همفر

65,000 تومان 59,000 تومان
کتاب فیدل کاسترو در شیلی اثر رولاند لابار

کتاب فیدل کاسترو در شیلی اثر رولاند لابار

65,000 تومان 59,000 تومان
کتاب چین بعد از مائو اثر شارل بتلهایم

کتاب چین بعد از مائو اثر شارل بتلهایم

65,000 تومان 59,000 تومان
کتاب تحریم تنباکو در ایران اثر نیکی . ر . کدی

کتاب تحریم تنباکو در ایران اثر نیکی . ر . کدی

65,000 تومان 59,000 تومان
خواجه تاجدار – ژان گور

خواجه تاجدار – ژان گور

180,000 تومان
تاریخ بیهقی – ابوالفضل بیهقی

تاریخ بیهقی – ابوالفضل بیهقی

85,000 تومان
خداوند الموت حسن صباح به ترجمه ذبیح الله منصوری

خداوند الموت حسن صباح به ترجمه ذبیح الله منصوری

230,000 تومان
کتاب حمویه اثر حسینقلی مستعان

کتاب حمویه اثر حسینقلی مستعان

150,000 تومان
کتاب لشکرکشی اسکندر به هند اثر حسن پیرنیا

کتاب لشکرکشی اسکندر به هند اثر حسن پیرنیا

45,000 تومان 40,000 تومان
کتاب اردشیر درازدست تا اردشیر سوم اثر حسن پیرنیا

کتاب اردشیر درازدست تا اردشیر سوم اثر حسن پیرنیا

45,000 تومان 40,000 تومان
کتاب تاریخ مشرق زمین اثر حسن پیرنیا

کتاب تاریخ مشرق زمین اثر حسن پیرنیا

45,000 تومان 40,000 تومان
کتاب داریوش اول و خشایارشا اثر حسن پیرنیا

کتاب داریوش اول و خشایارشا اثر حسن پیرنیا

45,000 تومان 40,000 تومان
کتاب اسکندر اثر حسن پیرنیا

کتاب اسکندر اثر حسن پیرنیا

45,000 تومان 40,000 تومان

سبد خرید